شعر بی وفا بی وفایی می کنی درد ما را تو دوچندان می کنی

شعر بی وفا بی وفایی می کنی درد ما را تو دوچندان می کنی

شعر نو  بی وفا

کتاب شعر صدای حق

شاعر الهه فاخته

 

1390/12/27

 

بی وفا, بی وفایی می کنی 

درد ما را تو دوچندان می کنی 

در دیار عاشقان ..جرم بی وفاییست ای رفیق 

 

بی وفا, بی وفایی می کنی

غمهای ما را تو دوچندان می کنی 

در دیار عاشقان ..بی وفایی جرم گشته است ای رفیق !

هر کسی بی وفا شد رفت از شهر دل 

با وفا باش و بمان 

روزی ما تنگ گشته در این دیار 

یار,یار خوش صحبت, رفیق راه ما 

خرمی از دل گفت و مجنون گشتم از چشمان او 

من وفا دارم, وفا دارم بمان 

اهل دل هستم,

 خدا از دیار اهل دل 

آگاه و بیناست ای رفیق 

گرچه من تنهای تنها 

گرچه من

 بسترم کوچک, اتاقم سرد سرد 

لیک در قلب کوچکم, کلبه ای دارم بزرگ 

جای هر کس نیست در کلبه ام 

خانه ی دل را بزرگ تر کرده ام 

ای رفیق با مرام .. ناز کن, ناز کن با این دل پر طاقتم 

اما عزیز کاروان , پیر گشتم در کاروان راه دوست 

با من بمان گر عاشقی 

گر فارغ از هر نهی و قوانین تهی 

چون من ...  پروانه گون, پرواز کن ای رفیق 

اهل دل هستم, کلامم روشن است 

این من و این جام و این دل 

هر چه می خواهی بکن ..

اما بدان این خدای عاشقان, با من است, 

 با من تنها و عاشق ای رفیق...

شاعر الهه فاخته 
  • نوشته: الهه فاخته
  • بازدید : 8بار
  • انتشار : سه شنبه 05 فروردين 1399 - 2:11