عاشقانه ای برای تو عاشقانه دونفره

عاشقانه ای برای تو عاشقانه دونفره

عاشقانه ای برای تو

عاشقانه دو نفره 

 

آن قدر دوستت دارم که نمیتوانم بگویم نفسم امده است

 

آخر مجنون هم که باشی یک روز نفست در سینه قفل میشود

 

هیهات که نمیدانی چه میکشم در سفری که قرار بود زودتر از موعد بیایی

عاشقانه ای برای تو 

 

امشب دلم چه قدر هوای آغوشت را کرده است

 

لباس گرم بپوش

 

 

 

بقیه عاشقانه ای برای تو در ادامه 

عاشقانه ای برای تو 

 

اگر خاری به پایم رود ، دردش آنقدر نیست که تو را سوار بر شتر دروغ میبرند

 

آه پروردگارا به دادم برس سخت خسته هست


 

دلم برای دستهای مهربانت

 

نگاه معصومت و چشمانی به ژرفای اقیانوست

 

 

 

عاشقانه ای برای تو 

 

دلم برای آغوش همیشه پر تپشت

 

تنگ شده است سخت تنگ شده است سختتتتتتتتتتت 

 

یا حق

 

  • الهه فاخته
  • کتاب عاشقانه‌هایی ازجنس همدردی
  • عاشقانه ای برای تو 
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 19بار
  • انتشار : چهارشنبه 03 ارديبهشت 1399 - 23:18