چگونه قهرمان زندگی خود باشیم قهرمان تکواندو

چگونه قهرمان زندگی خود باشیم قهرمان تکواندو

چگونه قهرمان زندگی خود باشیم قهرمان تکواندو

 

راه قهرمانی و رشد :

باور دارم خداوند راه حل مشکلات را درطبیعت قرار داده است.

من شرایط قهرمانی و رشد را با مثال زیر بیان می کنم.

خاک را خواستن میدانم، چراکه بدون خاک هیچ گیاهی متولد نخواهد شد مگر گیاهان هوازی که شرایط خاصی دارند. وآنگونه انتخاب شده اند.

چگونه قهرمان زندگی خود باشیم

کود را تکنیک میدانم. که اگر تند تند داده شود استعداد شاگرد را میسوزاند و باید منظم داده شود و یک دوره زمستانی هم داده نشود تا کاملا تکنیک دربدن جابیافتد و بعد دوره با بهترین تکنیک ها و بصورت منظم مجدد موجب شوک برای رشد بیشتر شد.

چگونه قهرمان زندگی خود باشیم

آفتاب را توجه استاد میدانم. که اگر زیاد داده شود میسوزاند و از بین میبرد واگر کم داده شود هم یا رشد را متوقف می کند یا باز از بین میبرد. این استاد است که باید بداند هرگلی با چه قدر آفتاب به شکوفایی میرسد. حال میخواهد کاکتوس پرتوجه باشد که گل دهد یا پتوس مظلوم که کم هم نور ببیند به بهترین رشد میرسد.

چگونه قهرمان زندگی خود باشیم

بقیه چگونه قهرمان زندگی خود باشیم در ادامه ...

 

آب را محبت میدانم که تحت هرشرایطی اگر زیاد باشد میپوساند. اگر بیش از حد کم باشد خشک میکند. بعضی ها محبت کم و پیوسته میخواهند مثل فلوم. بعضی ها علاوه بر محبت استاد محبت خانواده هم برای پیشرفت نیاز دارند مثل همین فلوم. پتوس. بعضی ها گاهی سیرابشان کنی حل است مثل نخل ساکولنت ها. بعضی ها تا کاملا بی محبتی نکشند محبت را نمیفهمند مثل کاکتوس. بعضی هاهم محبت را غیرمستقیم دریافت میکنند مثل سانسوریا و قلمه ها که باید دور گلدانشان آب بریزی تا ریشه بدوانند و قوی شوند. و مستقیم را نمی پسندند.

چگونه قهرمان زندگی خود باشیم

هوا را شرایط میدانم که دریخبندان همه شان به خواب زمستانی میروند یا ازبین میروند. شرایط سخت برای همه گلها یکسان است اما بعضی از آنها می پذیرند به خواب میروند و دربهار ناگهانی میشکفند. البته این شرایط دست مادر وپدر است. کلاسهای بیشمار، ساعتهای طولانی درس، حتی تنبلی

چگونه قهرمان زندگی خود باشیم

قیم را هم مادر و پدر میدانم. حمایت کنند ساقه ها قوی وصاف خواهند شد حمایت نکنند کج وکوعله خواهند شد.

گلدان را ظاهر میدانم که اگر گلدان ازگل زیباتر باشد زیبایی گل دیده نمیشود. اگر از گل بزرگتر باشد. گل مادر نمیشود. کوچکتر باشد. رشدش متوقف میشود.

چگونه قهرمان زندگی خود باشیم

قارچ ها همان افکار منفی، هستند اگر تسلیمشان شوی میمیری.

هزارپاها وکرم ها اگر درگلدان باشی دوستان ناباب هستند باید ترکشان کنی اگر درباغچه باشی باید بهشان بی توجهی کنی خودشان میروند پی برگ های مرده با ریشه هایت کاری ندارند.

چگونه قهرمان زندگی خود باشیم

یادت باشد کرم هاو هزارپاها با ریشه ات کار دارند. با تمام چیزهایی که درخود ساخته ای تا با آنها باشکوه و قوی شوی!

این بالانس هارا که رعایت کنی و ذات هرگلی را بشناسی، بهترین گلهارا خواهی داشت.

اما سخت است.

چگونه قهرمان زندگی خود باشیم

گاهی تعریف یک شرایط راحت تراست مثلا فقط ازکاکتوس نگهداری کنی یا بابقیه مثل آن رفتار کنی.

گاهی بعضی ازگلها شکوه وزیبایی لازم ندارند مثل گل قهر!

تا دستت بهشان بخورد قهر میکنند. آنهارا همانجا بگذارید بمانند.

این راهم بگویم باید سبز انگشتی باشی تا بتوانی هردانه وگلی را سبز کنی.

به خودت بنگر. خودت را بشناس. واز خودت محافظت کن واز خودت یک آدم قوی بساز. تو زمانی میتوانی استاد را بدون استاد بمانی که خودت به مقام استادی برسی.

استاد خوب کم است.

باغبان باغبان است. چه باغچه باشد چه گلخانه. راهش را پیدا میکند. تو چقدر برای بردن وقوی ترشدن میجنگی؟

چگونه قهرمان زندگی خود باشیم

این راه کمی پر پیچ و خم و کمی در رنج است خیلیا بیخیالش میشوند

اما تو بی خیالش نشو!

هرکسی که این متن را تا پایان خواند، ریتم زندگی خود را به تعادل رسانده است.

یاحق

  • الهه آجرلو ❤️
  • استاد و داوری تکواندو از فدراسیون تکواندو
  • استاد و داوری فدرال از فدراسیون ورزشهای رزمی رشته کیک بوکسینگ
  • چگونه قهرمان زندگی خود باشیم 
  • اردیبهشت 1399
  • عکس : تارا اسماعیل زاده , آبی کار کرده شاگرد تکواندو استاد الهه آجرلو
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 15بار
  • انتشار : شنبه 06 ارديبهشت 1399 - 3:9