دلنوشته بانو جان بانوی زیبای من

دلنوشته بانو جان بانوی زیبای من

دلنوشته بانو جان 

بانوی زیبای من 

 

بانو ای بانوی مهربان

بایست !

اکنون وقت یک لیوان چای است روی صندلی رو به پنجره ای که از آن آسمان کاملا پیداست

برای ادامه زندگیت اول آرامش میخواهی


گاهی دست نگهدار، برای خودت یک لیوان چای بریز و کنار چیزی که دوستش داری بنوش!

دقایقی را سکوت کن و به صدای قلبت و صدای نفست گوش بده!


آرامش شیره جان یک زن است

اجازه نده کسی یا اتفاقی آرامش تورا بهم بریزد ❤️

 

بقیه دلنوشته بانو جان در ادامه مطلب 

 

با چشمهای معصوم خویش به آسمان آبی نگاه کن

نفس که میکشی تمام وسعت آسمان را به درون خویش بکش

نفست را که بیرون میدهی، تمام ناآرامی و غم هایت را با آن بیرون بریز

تو باید بتوانی آرامش را درخود تکرار کنی

آنگاه با دلخوشی ساده ای طعم خوشبختی را خواهی چشید!


کمی برای خودت باش

کمی برای خودت وقت بگذار


بانو، بانو... بانو جان.

یا حق

  • الهه آجرلو فاخته
  • اردیبهشت 139‪9
  • روزهای کرونایی
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 48بار
  • انتشار : چهارشنبه 24 ارديبهشت 1399 - 0:4