ملکه بودن عادت هر روز من است خودت باش

ملکه بودن عادت هر روز من است خودت باش

ملکه بودن عادت هر روزه من است

صبح ها که از خواب برمیخیزم کافیست آسمان آبی باشد تا ناز نگاهم تراوش کند به #چشمان #پنجره

فقط کافیست قاصدکی ناگهانی و بازیگوش به روی فرش بغلتد و بغض دلتنگی ام فروکش شود و یک لبخند از ته دل، آرامم کند

 

آری ملکه بودن عادت من است

خودت باش!


 

 

صبح ها از کاخ امن خویش برخیز و باز شدن گل گندمی را نگاه کن.

نگاهی به گلهای پرغرور سپید فلوم بیانداز.

دستهای درختان آن دور برایت تکان میخورند

کافیست که چشمهایت را به روی زیبایی باز کنی و بر روی زشتی ببندی


ملکه باش!

بگذار برای خریدن ناز نگاهت، مررررد شوند.

 

گاهی به اندازه یک کودک سه ساله کوچک شو زانو بزن، لبخند بزن و از شادی اش، روح خود را آرام کن

شب های بی قرار سجده بزن مقابل پروردگار

گاهی چون علی باش و ناشناس کمک کن بر یتیمی که پدر ندارد، دلخوشی ندارد، خستگی دارد


ملکه پرغرور نباش

ملکه اصیل باش

نجیب باش

نجیب باش

وبا بدی دیگران بد نشو

  • یاحق
  • الهه آجرلو - فاخته
  • اردیبهشت 1399
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 50بار
  • انتشار : سه شنبه 30 ارديبهشت 1399 - 0:24
  •