برای ریحانه عامری دختر جوانی که به قتل رسید

برای ریحانه عامری دختر جوانی که به قتل رسید

ریحانه عامری فقط یک دختر جوان بود که نیاز به حمایت داشت

 

پدر!!!

مقام محترمیست

.... باغبان خوبی باش!

نمیشود تا گلی پژمرده شد،

یا دچار آفت شد

از ریشه نابودش کنی

چون باغبانش هستی

باید راهش را پیدا کنی

چقدر وقت برای تربیت دخترت گذاشته ای

؟

چقدر با او رفیق بوده ای؟

درخانه تو آرامش داشته است؟

چقدر گذشت داشته ای دربرابر خطاهای کودکی وجوانیش؟

آیا تربیت کرده ای؟ عشق ورزیده ای؟ آیا خودت میتوانی کمی فکر کنی تا هدایتش کنی؟

اگر نمیتوانی، چندبار مشاوره از متخصص گرفته ای؟

سواد به تحصیلات دانشگاهی نیست

سواد دیگری داریم به نام سواد اجتماعی

چقدر سرکوب شده ای که سرکوب میکنی؟

 

عیب ازشماست که جاهلیت میکنید

دوباره پیامبر میخواهید؟

بخواب زده اید و بیدار نمیشوید

 

بقیه دلنوشته برای ریحانه عامری در ادامه مطلب ... 

 

 

عیب ازمادران شماست که عاشق پسر هستند و نمیخواهند سخت بگیرند چون پسر است.

بله دیگر... میکشمش چون پدر هستم دوسال زندان میروم و تمام... آخرم میگویم پشیمانم و ترحم میخرم.

این غیرت نیست

این قتل است!

غیرت یعنی پناه امن... من یک سوال دارم

چرا یک پسر میخورد. میچرد. تصادف میکند. دیر می آید. مواد میکشد. درس نمیخواند. سربازی نمیرود. فحش میدهد باز عزیز است.

اما یک دختر برای جلب توجه پدر، برای اینکه پدر نازش را بکشد خطایی میکند و به قتل میرسد.

پدر دربرابر پسر نمی ایستد، پسر تجاوز میکند، مزاحم میشود انگار نه انگار

اما کافیست به یک دختر تجاوز شود، یا گول بخورد.. به اسم غیرت میکشند.

تف به این غیرت توخالی

تف به بی شرفی که لیاقت فرزند ندارد ونمیتواند تربیتش کند و میکشد وسینه اش را بالا میگیرد و به غیرت نداشته ای مینازد که مااادرش یادش نداده.

دختر. دختر است... چه ده ساله چه بیست ساله چه چهل ساله.

نمیشود یکی را زود شوهر دهی، دیگری را برچسب دزدی بزنی، دیگری را متهم کنی... گناهکار تو هستی خود تو که باعث شدی او به اینها فکر کند.

 

کشتن یک گل راحت تر از کشتن یک سگ است

واین فرق بین یک دختر وپسر است

مظلومانی که دچار ظلم پدر شده اند.

آه خدایا، خدای دادگر، ما را از ظلم ظالمین نجات بده.

آمین

به قلم الهه آجرلو - فاخته

خرداد 1399

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 37بار
  • انتشار : پنجشنبه 29 خرداد 1399 - 16:42