جهان سوم چگونه جاییست مقاله

جهان سوم چگونه جاییست مقاله

جهان سوم چگونه جاییست 

این مقاله به قلم الهه آجرلو - فاخته تقدیم به شما 

با تامل بخوانید عزیزانم 

 

جهان سوم ! جاییست که بیشتر مردمانش بسیار باهوش و احساساتی هستند. با هوش خود میتوانند انتخاب کنند اما با تحریک احساسات، بر احساسات مغلوب شده و براساس همین احساسات تصمیم میگیرند.

 جهان دوم ! جاییست که بیشتر در آن منطق وجود دارد. کار و تلاش و جنگ و ساختن بر اساس یک معادله. باید با قوانین پیشروی کنی تا زنده بمانی! هرچیزی را با معادله اش بساز و ادامه بده.

و اما...
 جهان اول :
جاییست که بیشتر مردمانش بر اساس منطق، معادله ها و قوانین میسازند و ادمهای منطقی را در راس آن قرار میدهند تا بر نظمش نظارت کند.
و آدمهای باهوش را در دل آن قرار میدهند تا باعث رشد آن جهان شوند.

و تمام این راهکارها را کسی مینویسد وکسی میسازد که بسیار باهوش باشد و همچنین میتواند در حین باهوش بودن، منطقی انتخاب کند.
یعنی راه هایش را بر اصول منطق انتخاب میکند و با هوش و احساسش آن را بزرگ میکند.
درجهان اول چیزی جز پیشرفت نخواهید یافت.

جهان سوم اگر فقط کتاب بخواند و منطق کتابخوانی و تحمل در خواندن جملات پی در پی و گاهی حفظ آن را یاد بگیرد میتواند به یک جهان اول تبدیل شود.


بقیه مقاله  جهان سوم چگونه جاییست در ادامه مطلب ... 

 

 

آدمهای  باهوش، چرا چرا ميکنند وکنجکاو هستند و براحتی حرفی را قبول نمیکنند وازاین جهت سرخود هستند. حال اگر بتوانند منطق را بپذیرند پیشرفت خود و فرزندشان را خواهند دید.
قسمت منطق مغز در 22 سالگی کامل میشود و بعد از آن شروع به رشد میکند اگر کسی درخانه خود والدینی داشته باشد که منطق را درک کنند و به فرزند القا کنند، آنها درآینده یک انسان متمدن و موفق به جامعه میبخشند.
التماس  تفکر
یا حق
نویسنده :  الهه آجرلو - فاخته

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 76بار
  • انتشار : چهارشنبه 11 تير 1399 - 22:10
  •