شعر تردید کتاب گاهی شماره 23

شعر تردید کتاب گاهی شماره 23

گاهی 23

 

گاهی

شایدها پاپیچ راه می شوند ,

نمی دانی هستی یا نه؟

نیستی یا نه؟... بروی یا نروی!...

این شاید ها “یا “ می سازند .

و گاهی زیر فشار شایدها,

از نگاه روز و شب باز می مانی

در شلوغی بشود یا نشود ,

یادت می رود خورشید را که مهربان می تابد

و شب را که آسمان پر ستاره را

به رخ چشمها می کشد ,

گاهی

باید ... آرام ... بود !

برچسب ها : کتاب شعر گاهی ،
  • نوشته: الهه فاخته
  • بازدید : 70بار
  • انتشار : یکشنبه 08 ارديبهشت 1398 - 0:4