پروردگارم مرا عاشقانه دوست دارد دلنوشته

پروردگارم مرا عاشقانه دوست دارد دلنوشته

آفتاب مرا میبوسد !

باد مرا در آغوش می گیرد!

باران برایم شعر میخواند!

قمری ها با آوازشان حالم را خوب می کنند ! 

و تو میگویی خدا مرا دوست ندارد.

 

پس او چجور الهیست که مرا در آغوش میگیرد و میبوسد و برایم نغمه های عاشقانه زمزمه می کند؟ مگر این عاشقی نیست؟ مگر حال خوب جز عاشقی نیست ؟

دیدی؟ تو اشتباه میکنی ! الله مرا عاشقانه دوست دارد.

یا حق

الهه فاخته 

جمعه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷

برچسب ها : الله ،
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 46بار
  • انتشار : یکشنبه 08 ارديبهشت 1398 - 0:58