خاطرات خوب را باید ساخت

خاطرات خوب را باید ساخت

گاهی وقت ها ، خاطرات تلخ زندگیم ناگهانی به یادم می آید . انقدر به من نزدیک چون یک فیلم در ذهنم واضح و شفاف پدیدار می شود .جان میگیرد و من چشم هایم را خیس می فهمم!

صدایی از درون میگوید : این متعلق به گذشته است رهایش کن خاطره تلخت را ! 

 

خوشحالم خاطرات خوش زندگیم در حال ساختن است و اتفاق می افتد و حالم را خوب میکند.

خاطرات خوب که باشد دیگر نیازی به رویا نیست گرچه رویا هم زیباست و حالم را خوب میکند و حالم را زمانی خوب تر میکند که به حقیقت می پیوندد.

 

گاهی فکر میکنم چقدر زندگی ام سخت بوده و در پیچ و تابی از رموز بسیار ظاهرش شده است گذشته 

و گاهی فکر میکنم تحمل و صبر بر این سختی ها چیست؟ 

فقط میدانم در این دنیا اول بردگیست اگر سرسخت باشی  آزادیست .

نمیدانم تو آزادی را میخواهی یا بردگی و اسارت 

فقط میدانم عاقبت رسیدن به آزادی روح سخت است 

دلنوشته الهه فاخته

برچسب ها : خاطرات ،
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 105بار
  • انتشار : یکشنبه 08 ارديبهشت 1398 - 1:0