اگر مادر باشی میفهمی دلنوشته ای از ته قلبم

اگر مادر باشی میفهمی دلنوشته ای از ته قلبم

چندسالی هست که بعضیها دلم را میشکنند، آن هم بی رحمانه

میگویند تو مادر نیستی، نمیتوانی بفهمی!

میگویند تو مادر نیستی تا اضطراب و استرس مارا بفهمی

میگویند تو مادر نیستی تا ....


نمیدانم تصور آنها از مادر بودن چیست!؟ زاییدن است؟ خب گربه هم میزاید، سگ هم میزاید، موش هم میزاید. تمام پستانداران میزایند

تمام پستانداران به فرزند خود شیرمیدهند.


چندی پیش دیدم گربه ای، بچه اش را به دندان گرفته و به بیمارستان آورده. تا بلکه محبت بی دریغ انسان شامل حالش شود.

چندی پیش سگی را دیدم که بالای فرزند خود غمگین نشسته وناله میکند، انسانی برای کمک آمد اما قصد حمله داشت! او اعتماد مادر را جلب کرد و فرزند را با علم ومحبت بی دریغش درمان کرد.

ذات مادر محافظت است. این ذاتیست. این در ذات زن است

ومن یک زن هستم.

ذات انسان خوبیست! ومن یک انسان هستم.

آیا خدا به خودش فخر میورزد؟ ذات من و تو به خدا میرسد که اشرف مخلوقات شده ایم.


بقیه اگر مادر باشی میفهمی در ادامه مطلب ... 

 

خوشبختی زندگی در لذت و آرامش است. فرزند و پول و مال و جاه. لذت است... تو مرا برای لذت خود میچزانی؟

درست است من مادر نیستم، وشاید هرگز مادر نشوم اما فکر میکنم مادر بودن، یادآوری عشق خدا به مخلوق است. عشق که گفتنی نیست. عشق که فروختنی نیست! اگر عشق تو به عنوان یک مادر واقعیست چرا با آن سعی داری قلب کسی رابشکنی؟

 

چیزی از من بخواه، من از خدایم برایت میخواهم، خواهی دید به شب نرسیده مستجاب میشود. حالا تومرا بخاطر مادرنبودنم مواخذه میکنی؟ بخاطر لذتی که خود داری؟ مادربودن آرزوی من نیست چون من ذاتا عشق مادرانه یابهتراست بگویم عشق الهی در دل دارم و برگزیده ام. عشق مادر از عشق الهی بالاتر نیست بلکه یادآور آن است.

تو اگر مادر واقعی باشی، هیچوقت کس دیگر را متهم به مادرنبودن نمیکنی.

زاییدن از آن تمام پستانداران است، تو اگر مادر واقعی باشی هیچگاه دل کسی را نمیلرزانی چون خدایی که به تو فرزند داده میتواند به آنی فرزندت را از تو بگیرد!

ودرآخربگویم. خداوند دنیارا پراز تکرار کرده است تا ذهن فراموشکار انسان بعضی چیزها را ازیاد نبرد!

 

چون چیزی که انسان را اشرف مخلوقات کرده نه عشق است، نه مادر بودن ونه گذشت و.. بلکه قدرت تفکر و قدرت انتخاب است. قدرتهایی که میتوانند یک جهان را متحول کنند.

پس به ذات خودت فخر نفروش چون ذات همه ما اصالتا به خالقمان میرسد.


  • یاحق
  • الهه آجرلو - فاخته
  • نوشته: الهه فاخته
  • بازدید : 48بار
  • انتشار : جمعه 27 تير 1399 - 18:17